БИЗНЕС РЕЖА 2017 й.doc

 

                                                     «Кува дон махсулотлари»АЖ                                                        

                                                                               «ТАСДИКЛАЙМАН»

                                                                            Кузатув кенгаши раиси

                                                                            _________Т.Мамасоатов

 

КОРХОНА ТЎҒРИСИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТ.

 

 

Корхона номи

“Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти

Ташкилий ҳуқуқий шакли

Акциядорлик жамияти

 

“Қува дон маҳсулотлари” АЖ 1994 йил 26 декабрь куни Давлат мулкини бошқариш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш давлат қўмитасининг №773 – КПО –сонли буйруғига асосан  ташкил этилган.2014 йилнинг 22 октябрь кунги акциядорларни навбатдан ташқари  умумий йиғилиш қарорига асосан очиқ турдаги акциядорлик жамияти акциядорлик жамиятига  айлантирилган.

Бошқарув раиси

А.Эсонбоев

Давлат рўйхатидан ўтган сана ва номери

1995 йил 22 февралдаги № 873 –сонли мулкни тасдиқловчи давлат  ордери берилди.Адлия бошқармаси томомнидан берилган №390-рақам билан давлат рўйхатидан ўтказилди.

Эмиссия рисоласи

Фарғона  вилояти давлат мулкини бошқариш ва тадбиркорликни қўллаб қувватлаш қўмитсаининг 2005 йил 17 июн №9580/85-2 – сонли буйруғига  асосан акциялар чикарилган.

Устав фонди

571 408 110 сум

Устав фондини таксимланиши

“Уздонмахсулот” АК 51 % - 747 226 дона, 291 418 ,0 мингсум

Мехнат жамоаси улуши – 5,3 % -77 664 дона, 30 288,9 минг сум

Эркин сотув улуши –  43,7 % - 640 259 дона, 249 701,0 минг сум    

Акция номинал киймати

390 сум

Акциялар умумий сони

1 465 149 дона

Юридик манзили

Фаргона вилояти Кува тумани С.Корабоев кучаси 27 ,

Ер майдони

60 га

Банкдаги хисоб раками

20210000600237145001 ОАТБ “Агробанк”

МФО

00529

СТИР

200125756

ОКОNХ

19211

INTERNET  E - mail

Guvadon maxsulotlari.83@mail.ru

Телефон,факс

73-315-80-03

 

2.РЕЗЮМЕ.

 

“Бизнес режа” ни тузишдан асосий максад “Кува дон махсулотлари” акциядорлик жамиятини келгусида  ишлаб чикаришини ривожлантириш, молиявий аҳволини яхшилаш хамда устивор вазифаларини  бажаришда асос булади.

Корхзонанинг асосий фойдаси хужалик фаолиятидаги куйидаги тармоклардан олинади:

-          донни кайта ишлаш ёки ун ишлаб чикаришдан;

-           омухта –ем ишлаб чикаришдан;

-          Макарон ва нон махсулотлари ишлаб чикаришдан;

-          Уруг донни кайта ишлашдан;

-          Бошкар даромадлар ( четга дон сотиш ва турди хизмат курсатиш) дан.

 

3.ИШЛАБ ЧИКАРИЛАДИГАН МАХСУЛОТЛАР ТУГРИСИДА.

 

Корхонанинг асосий фаолият курсатиш йуналишлари.

Акциядорлик жамияти Республика ахолисини сифатли дон  махсулотлари билан таъминлаш ва пулли хизматлар курсатиш фаолияти билан шугулланади.Ахоли эхтиёжи учун  куйидаги турдаги махсулотлар ишлаб чикаради.

1.Ун махсулот.

2.Омухта –ем махсулоти.

3.Макарон махсулоти.

4.Нон махсулоти.

5.Уруглик донни кайта ишлаш.

6.Ут уни

 

 

 

Махсулот тури

2016 йил хакикатда

2017 йил кутилаётган

Микдори

Суммаси (м.сум)

Микдори

Суммаси(м.сум)

1

Ун

16440

15 293 295

23000

21 563 801

2

Макарон

1630

1 992 163

3000

3 600 000

3

Нон

563

511 299

600

545 000

4

Омухта –ем

8900

4 950 000

10000

4 950 000

5

Уруглик донни кайта ишлаш

2189

3160700

2300

3 320 973

 

 

 

 

 

 

 

Жами

 

25 907 457

 

33 979 774

 

 

4.ИШЛАБ ЧИКАРИШ КУВВАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

 

Жамиятнинг тегирмон цехига швецария давлатининг “Бюллер” фирмаси ускуналари  урнатилган булиб, бу ускуналар билан бир суткада 220 тн бугдойни кайта ишлаш кувватига эга.

Макарон ишлаб чикариш цехида италиянинг “Брайбанти” фирмасининг ускуналари урнатилган.Цех суткасига хозирги кунда 17 тн макарон махсулотини ишлаб чикаради.

Бундан ташкари  3 та кичик макарон цехлари мавжуд булиб, суткасига хар бири 2,5-3,0 тн макарон махсулоти ишлаб чикариш кувватига эга.

Омухта –ем  ишлаб чикариш цехи бир суткада 115 тн махсулот  ишлаб чикаради.Германиянинг ”WACHTEL” нон ишлаб чикариш цехи 2009 йилда урнатилган булиб, суткасига 2,1 тн нон ишлаб чикариш кувватига эга.Корхонада мавжуд уругни кайта ишлаш цехининг суткалик куввати 100,0 тн.

Кувватлардан фойдаланиш фоиз хисобига куйидагича:

 

 

 

Махсулот тури

2016 йил  хақиқатда

2017 йил кутилаётган

1

Ун

50%

67.6

2

Макарон

22%

40%

3

Нон

28%

30%

4

Омухта –ем

23%

29%

5

Уруглик донни  кайта ишлаш

36.4%

38%

 

 

5.ЁРДАМЧИ  ЦЕХЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ.

 

Корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш учунзарур бўлган ёрдачи цехлар фаолият кўрсатмоқда.Булардан:

-Тегирмон элеватори

-Омухта –ем хом – ашёси сақлаш элеватори

- Лаборатория бўлими

- Механика таъмирлаш цехи

- Электр (Нурчилар) цехи

- Темир йўл ва автоуловлар бўлими

-Дон қабул қилиш бўлими

-Сувни қайта тозалаш иншооти

 

 

6.ХОМ –АШЁ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАЪМИНОТИ.

 

Жамиятда махсулот ишлаб чиқариш учун асосий хом-ашё буғдой дони ва ун махсулоти хисобланади. Донни қайта ишлашдан ун, кепак ва дон чиқиндиси олинади. Ишлаб чиқарилган  I- II  навли унларни нон махсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналарга ҳамда истеъмолчиларга биржа савдолари орқали сотилади.Олинган кепак ва буғдой чиқиндилари эса  аралаш озуқа ишлаб чиқариш ҳамда истеъмолчиларга хом – ашё сифатида берилади.

Буғдой донини етказиб беришда Қува тумани ва Қувасой шахри жамоа ва дехқон хамда фермер хўжаликлардан 2016  йил хосилидан ---- тоннадан кўпроқ дон қабул қилиб олиниб, сифатли қилиб сақланмоқда. Шундан 2 189 тоннаси уруғлик буғдой қайта ишланиб фермер хўжаликларига экиш учун берилди.

 

7.ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

 

Жамиятда махсулот ишлаб чиқариш белгиланган давлат стандартлари бўйича ташкил этилади. Ун ишлаб чиқариш технологияси бўйича 75% , шундан:

I – навли ун                            75%

Кепак                                      21,5%

Буғдой чиқиндиси                 2,7

Механик йўқотиш                 0,8

Тегирмон цехида ишлаб чиқарилаётган ун махсулотлари темир моддаси билан бойитилган бўлиб, ундан 600 граммли нон махсулоти ва хар хил турдаги макарон махсулотлари ишлаб чиқарилади. Макарон махсулотлари I – навли ундан ишлаб чиқарилади ва 5-10 кг дан, 15 – 25 кг дан полиэтилен қопларга  қадоқланади.

Омухта – ем цехида чорва ҳайвонлари учун аралаш озуқа ҳамда аҳоли эҳтиёжи учун нон цехида нон маҳсулотлари ишлаб чиқарилади.

2017 йилда қабул қилиб олинган уруғлик буғдой донларини уруғчилик цехида қайта ишланиб, яъни тозаланиб белгиланган перепаратлар билан дориланиб ширкат , деҳқон ва фермер хўжаликларига хокимият томонидан берилган тақсимотга асосан сотилади.

 

 

8.ИШЛАБ ЧИҚАРИЛАДИГАН МАҲСУЛОТЛАР.

 

Т/Р

Маҳсулот турлари

Натура кўринишида

Пул қийматида

1

Жами ун

23000

21 563 801

2

Макарон маҳсулотлари

3000

3 600 000

3

Омухта – ем

10000

545 000

4

Нон маҳсулотлари

600

4 950 000

5

Уруғлик буғдой

2300

3 320 973

6

Жами

 

33 979 774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳсулот тури

Ўлч.бир

2017 йил

Шу жумладан

I

II

III

IV

1

Маҳсулот сотиш жами:    

А) Амалдаги баҳода

М.с

33 979 774

9 708 507

9 708 507

9 708 507

4 854 253

 

Б) солиштирма баҳода

М.с

33 979 774

9 708 507

9 708 507

9 708 507

4 854 253

2

Маҳсулот ишлаб чиқариш:

Жами ун

Тн

23000

6500

6500

6500

3500

 

 Олий навли

-*-

 

 

 

 

 

 

1 – навли

 

23000

6500

6500

6500

3500

 

2- навли

 

 

 

 

 

 

 

Кепак

 

6800

1942

1942

1942

975

3

Макарон

 

3000

860

860

860

420

4

Омухта –ем

 

10000

2857

2857

2857

1429

5

Нон маҳсулоти

 

600

150

150

150

150

6

Уруғлик буғдой

 

2300

0

0

2300

0

7

Халқ истеъмоли моллари

 

33 979 774

9 708 507

9 708 507

9 708 507

4 854 253

 

9.ИШЛАБ ЧИҚАРИШ НАТИЖАЛАРИ.

 

Харажатлар тури

Ўлч.бир

2017 йил

Шу жумладан

I

II

III

IV

1

Маҳсулот ишаб чиқариш амалдаги баҳода

М.с

33 979 774

9 708 507

9 708 507

9 708 507

4 854 253

2

Маҳсулот таннархи

М.с

29 380 882

8 333 148

8 333 148

8 333 148

4 381 438

3

Маҳсулот ишлаб чиқаришдан фойда

-*-

4 598 892

1 375 359

1 375 359

1 375 359

   472 815

4

Давр харажатлари:

-*-

4 239 003

1 267 729

1 267 729

1 267 729

435 816

 

Сотиш харажатлари

 

42 366

12 670

12 670

12 670

4 356

 

Маъмурий харажатлар

 

1 390 101

415 728

415 728

415 727

142 917

 

Бошқа харажатлар

 

 2 806 536

839 331

839 331

839 331

288 543

5

Асосий фаолиятдан бошқа даромадлар

 

29 500

7 375

7 375

7 375

7 375

6

Асосий фаолиятдан олинган фойда

 

389 389

115 005

115 005

115 004

44 375

7

Молиявий фаолиятнинг бошқа харажатлари

 

229 300

70 658

70 658

70 658

17 326

8

Умумхўжалик фаолиятидан фойда

 

160 089

44 347

44 347

44 347

27 048

9

Фойдадан солиқ тўлови

 

73 320

20 311

20 311

20 311

12 387

10

Бошқа солиқ ва йиғим

 

 8 798

2 437

2 437

2 437

1487

11

Корхона соф фойдаси

 

77 971

21 599

21 599

21 599

13 174

12

Рентабеллик даражаси

 

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5 

 

10.КОРХОНА МЕҲНАТ УНУМДОРЛИГИ

 

Т/Р

Кўрсаткич номи

Ўлчов бирлиги

2017 йил

1

Маҳсулот сотиш ҳажми

М.сўм

33 979 774

2

Корхонада ишловчилар сони

Киши

560

3

Меҳнат унумдорлиги

М.сўм

56 159

 

 

11.ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ

 

1.Хом ашё материаллари – 22  865 912,0 м.с

2.Қоп ва қадоқлаш материаллари – 820 000 м.с

3.Ёқилғи ва электр – энергия – 720 000,0 м.с

4.Асосий иш ҳақи – 3 600 750,0 м.с

5.Иш ҳақидан ажратма – 900 188,0 м.с

6.Ускуналардан фойдаланиш – 220 500,0 м.с

7.Ишлаб чиқариш  харажатлари –253 532,0 м.с

8.Ишлаб чиқариш таннархи – 29 380 882 м.с

 

 

12.ЖАМИЯТНИНГ МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРИ, ИКТИСОДИЙ  КУРСАТКИЧЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ДИНАМИКАСИ.

Курсаткичлар номи

Улч бир

2016  йил

2017йил кутилаётган

Даромад

Харажат

Даромад

Харажат

1

Махсулот сотишдан тушган тушум

М.с

27613984

 

33979774

 

2

Сотилган махсулотларнинг и/ч таннархи

*

*

23749032

 

29380882

3

Сотишдан тушган ялпи моливий натижа

*

3864952

 

4598892

 

4

Давр харажатлари

*

*

3576427

 

4239003

 

-сотиш харажатлари

*

*

44204

 

42366

 

-маъмурий харажатлар

*

*

573748

 

1390101

 

-бошка операцион харажатлар

 

*

2958475

 

2806536

5

Асосий  фаолиятнинг бошка даромадлари

*

28500

 

29500

 

6

Асосий фаолиятининг фойдаси (зарари)

*

317025

 

389389

 

7

Молиявий фаолият буйича харажатлар

*

 

244347

 

229300

8

Умумий фаолиятнинг молиявий натижа

*

72678

 

160089

 

9

Солик тулагунга кадар умумий молиявий натижа

*

72678

 

160089

 

10

Фойдадан солик

*

 

42136

 

73320

11

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар

*

 

2443

 

8799

12

Хисобот даврининг соф фойдаси

*

28099

 

77970

 

13

Рентабеллик %

 

0.3

 

0.5

 

14

1 сумлик махсулот ишлаб чикариш харажати

 

0.9

 

0.9

 

 

     Жамиятда 2017 йил давомида  33 млрд 979 млн 774 минг сумлик  махсулот сотиш кутилмокда.Ишлаб чикарилиб сотилган махсулот таннархи эса  29 млрд 380 млн 882 минг сумни ёки бир сумлик махсулот ишлаб чикариш ва сотиш учун  0.90   сум  сарфланиши кутилмокда. Махсулот  ишлаб  чикариб, сотишдан  олинган  даромад  йил  якуни    буйича  4 млрд 598 млн 892 минг сум булиб, шундан давр харажатлари учун 4 млрд 239 млн 003 минг сум сарфланиб, молиявий якун буйича 77 млн  970 минг сум соф фойда олиш кузда тутилмокда.

 

13. ЖАМИЯТНИНГ АСОСИЙ ИКТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ.

 

Курсаткичлар номи

Улч.

Бирл.

2015 йил

2016 йил

2017 йил

1

Махсулот и/ч хажми

 

 

 

 

2

Амалдаги  бахода

М.сум

25198817

27613984

33979774

3

Солиштирма бахода

М.с

25676032

26061114

33979774

4

Корхонада ишловчилар сони

киши

585

585

560

5

Мехнат унумдорлиги

М.сум

43075

47203

60678

6

Жами ун

тонна

29338

16440

23000

7

Макарон махсулот

-*-

2207

1630

3000

8

Омихта-ем

-*-

8167

7200

10000

9

Нон

-*-

480

563

600

10

Уруглик дон

-*-

2265

2189

2300

11

Махсулот таннархи

М.сум

24517316

23749032

29380882

12

Хисобот даврига  соф  фойда

М.сум

19659

28734

77970

13

Рентабеллик даражаси

%

0.3

0.5

0.5

14

1 сумлик  махсулот и/ч харажати

сум

0.9

0.9

0.9

   

Жамият 2017 йил давомида 33 млрд. 979 млн 774 минг сумлик махсулот  ишлаб чикаради. Шундан:      ун махсулоти  23000 тонна 21 млрд.563 млн. 801 минг сумлик, макарон  махсулоти  3000 тонна 3 млрд. 600  млн.  сумлик, нон махсулоти 600 тонна 545 млн.сумлик, омухта-ем 10300 тонна  4 млрд  950 млн.сумлик, уруглик бугдой   2500 тонна 3 млрд. 320 млн. 973 минг сумлик махсулот ишлаб чикаришга эришиш кутилмокда.

 ТОВАР МАҲСУЛОТИ ИШЛАБ

ЧИҚАРИШ ДИНАМИКАСИ

33979774

 

 

 

 

КОРХОНА СОФ ФОЙДАСИНИ

ЎСИШ ДИНАМИКАСИ

  

14. БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ.

 

Солик турлари

Улч.бир

2016 йил

2017 йил

1

Юридик шахслардан  олинадиган фойда солиғи

М.сум

39498

39498

2

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи

-*-

270495

290500

 

Ш.ж шахсий жамғариб бориладиган  пенсия ҳисоб варақаларига ажратмалар

-*-

28627

31700

3

Ободонлаштириш ва  ижтимоий инфротузилмани ривожлантириш солиғи

-*-

2499

2500

4

Қўшилган қиймат солиғи

-*-

3746771

4250000

5

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ

-*-

5733

5800

6

Юридик шахсларни мол-мулкига солинадиган солиқ

-*-

65771

67500

7

Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи

-*-

161251

162000

8

Йўл жамғармасига мажбурий тўловлар

-*-

119731

120000

9

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар

-*-

32153

32153

10

Мактаб фонди

-*-

104627

105700

11

Ягона ижтимоий тўлов

-*-

789335

789335

 

15. КОРХОНАНИ БОШКАРИШ ВА КАДРЛАР БИЛАН ИШЛАШ.

15.1 Акциядорлик жамиятини бошқариш.

«Кува дон махсулотлари» АЖ олий органи акциядорларнинг умумий йигилиши хисобланади.Узбекистон Республикасининг  «Акциядорлик жамиятлари ва уларни хукукини химоя килиш» конунига асосан  йилда  камида  1 маротаба умуий йигилиш утказилади.

Кузатув кенгаши таркиби 9 кишидан иборат булиб  улар  1 йил муддатга сайланадилар.Хар бири билан алохида шартнома тузилади.

15.2.Жамиятнинг таркибий ва кадрлар буйича таркиби.

 

 

 

 

2016 й

2017 й

1

Корхонада  ишчилар сони

нафар

585

560

1,1

Асосий фаолиятда

 

527

502

 

Ш.ж  бошкарув ходимлари

 

10

10

 

Мутахассисилар

 

37

35

 

Хизматчилар

 

69

60

 

Техниклар

 

43

41

 

Ишлаб чикариш ходимлари

 

368

356

1,2

Ноишлаб чикариш ходимлари

 

58

58

 

Ш.ж согликни саклаш

 

1

1

 

Дон кабул килиш мавсумида

 

47

47

 

Ёрдамчи хужалик

 

10

10

    2017 йилда ишчи – хизматчиларни малакасини ошириш учун «Уздонмахсулот» АК да укув курсларида укитилади.Бундан ташкари  семинарларда катнашилади.

 

16. ХАРАЖАТЛАРНИ КИСКАРТИРИШГА  КАРАТИЛГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАР.

      Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 04.12.2002 йил № 424 – сонли хамда Узбекистон Республикаси Президентининг  2008 йил 28 – ноябрь ПК 4058 – сонли Фармони ва Вазиралар Махкамасининг 2012 йил 28 -  ноябрь № 333 – сонли, «Уздонмахсулот» АК нинг 2012 йил 3 – декабрь № ½-25- сонли карори хамда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг  «Саноатда ишлаб чикариш харажатларини кискартириш ва  махсулот таннархини пасайтиришга доир кушимча   чора-тадбирлар тугрисида» ги  2015 йил 29 декабрдаги 374- сонли карорлари ижросини амалда  бажариш учун жамиятда ички имкониятлардан фойдаланиб дон махсулотлари ишлаб чикаришда сарф- харажатларни камайтириш хисобига 221,0 млн.сум махсулот таннархини  пасайтириш чора- тадбири тузилган хамда хужалик омборларида фойдаланилмаётган эхтиёт кисм ва жихозларни сотиш буйича 2017 йил давомида жамият куйидаги иктисодий самара олиш  тадбири белгиланмокда.

Махсулот таннархини пасайтириш.

Шу жумладан:                                             

Хом ашё материал харажатларидан                                                71,1 млн.сум

Электр – энергия ва ёкилгидан                                                      46,5 млн.сум

Ускуналардан самарали фойдаланиш                                            22,7 млн.сум

Давр харажатларидан                                                                                  39,0 млн.сум

Бошка ишлаб чикариш харажатлари                                             6 ,2 млн.сум

 

ЖАМИ :                                                                                           185 млн.500 минг сум

 

Корхонанинг асосий максади кам харажат килиб, купрок фойда олиш.Харажатларни кискаритириш учун:

-Тегирмон цехини қайта таъмирлаш хисобига самарадорликка эришиш:

- ишлаб чикариш кувватларидан унумли фойдаланиш;

- хом- ашё материалларидан  унумли ,меъёрдан ортикча сарфланишига йул куймаслик:

- макарон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш учун копсиз ун берилишини  таъминлаш;

- ун махсулотини белгиланган  меъёрда  ва сифатли  ишлаб чикариш таъминлаш ва назорат килиш;

- ишлаб чикариш узлуксизлигини ва асбоб-ускуналарни бир маромда ишлашини таъминлаш,ортикча чикинди (механический потерия) ларни меъёрдан ортикча чикишига йул куймаслик;

- электр-энергия сарфини  ишлаб чикаришга тугри таксимлаш

 

17. ИШЛАБ ЧИКАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ  КАЙТА ЖИХОЗЛАШ.

 

      Ишлаб чикариш технологиясини такомиллаштириш учун ускуналарни янгиланиб, техник  кайта жихозлаб борилиши керак. 2017 йилнинг  3-4 –чоракида тегирмон цехини  тўлиқ таъмирлаш дастурга киритилган.Ҳозирги кунда Туркия давлати билан шартномалар тузилган.Кайта жихозлаш манбалари республика «Агробанк» кредит хисобидан  ва корхона даромадини  бир кисми хисобидан бажарилади.

1.Қайта таъмирлаш учун  ускуна ва жихозларини

сотиб олиш  суммаси 8,0 млрд.сумни ташкил этаяпти.

 

 

 

 

18.МАРКЕТИНГ.

 

    Жамият ишлаб чикарган дон махсулотлари юкори ташкилот таксимотига асосан, Фаргона вилояти ва республика  ахолисига сотилади.Истеъмол бозори талаби куп йиллардан бери жамият махсулотларига баркарор булиб, келмокда.Шунингдек дон махсулотидан ишлаб чикарилган махсулотлар доимий истеъмолчиларига эга. Махсулотлар истеъмолчиларга улгуржи бахода сотилади.

Умумий махсулот ишлаб чикариш хажми 33 млрд 979 млн  774 минг сумни ташкил этади.

А) Истеъмол бозоридаги ракобат.

 

     Истеъмол бозорида ракобатчилар дон махсулотлари ишлаб чикарувчи корхоналари хамда нон ва макарон ишлаб чикарувчи хусусий тадбиркорлар хисобланади. Шу сабабли  ишлаб  чикарилаётган махсулотларни сифатини яхшилаш ва таннархини арзонлаштириш билан жамият ракобатдошлигини кутаришга  эришилади.

Б) Маркетинг булими режаси.

 

    2017 йил тегирмон цехида  ишлаб чикариладиган 23 000 тонна ун, омухта-ем цехида ишлаб чикариладиган 10000 тонна аралаш озукаси махсулотларини Кува  тумани, Тошлок тумани ва  Кувасой  шахри хамда Андижон вилояти истеъмолчиларига  чикарилади. 3000 тонна ишлаб чикариладиган макарон махсулотлари эса республика вилоятлари савдо ташкилотлари оркали истеъмолчиларга  ички бозорда сотилади.Ишлаб чикариладиган 600 тонна нон махсулотлари  хам тумандаги жамиятга карашли савдо дуконлари оркали туман ахолиси, фермер хужаликлар хамда бошка истеъмолчиларга сотилади.

 

19.ИЖТИМОИЙ ХИМОЯ.

 

Касаба уюшмаси кумитаси томонидан ишчи-хизматчиларга моддий ва маънавий ёрдам курсатилади ва уларни  саломатлигини тиклаш максадида  дам олиш оромгохларига йулланмалар берилади , ҳамда ҳар йилда ишчи-хизматчилар  тиббий курикдан ўтказилади.

20.ХУЛОСА.

1. «Кува дон махсулотлари» акциядорлик жамияти 2017 йилда  160089 минг сум фойда , шундан 77970 минг сум соф фойда олиш  кутилаяпти.

2. Харажатларни ва сарфларни  кискартириш хисобига рентабеллик даражаси ошади.

3. «Бизнес режа» даги курсаткичларни  бажариш чоралари курилади.

4.Ишлаб чикариш узлуксизлигини таъминлаш, махсулот ишлаб чикариш учун берилган режани бажариш хамда махсулот сифатини яхшилаш учун  барча турдаги материаллар ва эхтиёт кисмлар доимий таъминланади.

5.Келгусида тегирмон цехини янги технология асосида таъмирлаш натижасида махсулот таннархини камайтириш ҳисобига  фойдани кўпайиши режалаштирилаяпти.

 

Бошкарув  раиси   :                                                                 Б.Холматов

 

Бош иктисодчи :                                                                     Д.Яхияева

 

Бош хисобчи :                                                                         О.Саримсаков