Инвестор учун маълумот

     абд

“Қува дон махсулотлари” АЖ Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, жамиятда 2015-йил молиявий хўжалик якуни бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини 2016 йил 26-апрель соат 9.00 да Фарғона вилояти, Қува тумани, С.Қорабоев кўчаси 27 уй “Қува дон махсулотлари” АЖ мажлислар залида ўтказилишини маълум қилади.

 К У Н  Т А Р Т И Б И Д А:

1. Жамият кузатув кенгашининг 2015 йил якуни буйича ҳисоботини тасдиклаш.

2. "Қува дон маҳсулотлари" АЖ 2015 йил молиявий хўжалик якунлари тўғрисида бошқарув раиси хисоботи хамда 2016 йилнинг асосий йўналишлари яьни "Бизнес режаси" ва навбатдаги вазифалар ҳақида.

3. Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.

4. Акциядорлик жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар хамда жамиятнинг 2015 йил молиявий хўжалик фаолияти  якунлари бўйича соф фойда тақсимоти тўғрисида.

5. Аудиторлик хулосасини тасдиқлаш.

6. Тафтиш комиссиясининг хисоботини тасдиклаш.

7. Жамият кузатув кенгаши аьзоларини қайта сайлаш.           

8. Жамият тафтиш комиссияси аьзоларини қайта сайлаш.

9. Жамият   бошқарув   раисини   ишга  ёллаш  тўгрисидаги   мехнат  шартномаси муддатини узайтириш.

10. Жамият ижро органи аъзоларини кайта сайлаш.

11. 2016 йил  иқтисодий-хўжалик   якунлари  бўйича  жамиятнинг ташки  аудитори  ва  унга тўланадиган хизмат ҳаққини белгилаш.

12. Жамиятда корпоратив бошкарув кодексини тадбик этиш.

13. Жамиятнинг ички низомларига узгартириш ва кушимчалар киритиш.

14. Корхонага қарашли омихта-ем ишлаб-чиқариш цехини “шуъба” корхонасига айлантириш.

Акциядорлар реесторининг ёпилиш санаси 2016 йил 26-март ва 21-апрел 2016 йил акциядорларни рўйхатга олиш соат 8.00 да Фаргона вилояти, Қува тумани, С.Қорабоев кўчаси 27-уй “Кува дон махсулотлари” АЖ мажлислар залида амалга оширилади. Акциядорлар шахсларини тасдиқловчи хужжат ва ишончли вакиллар тегишли тартибда расмийлаштирилган ишончнома асосида келишлари сўралади. Умумий йиғилишга боғлик хужжатларни “Қува дон махсулотлари”АЖ қимматли қоғозлар бўлимида танишишлари мумкин. Тел: + 99890-230-72-56