«Кува дон махсулотлари» акциядорлик жамияти

   
1 Акциядорлик жамияти номи <Quva don mahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati
2 Жойлашган жойи Фарғона вилояти
3 веб-сайт www.quvadon.uz
4 электрон почта quvadon@bk.ru
5 давлат тили +
6 жамият фаолиятининг предмети ва мақсадлари +
7 жамиятнинг устави, шу жумладан унга ўзгартириш ва қўшимчалар +
8 жамиятнинг тасдиқланган бизнес-режалари +
9 жамиятни ривожлантириш стратегияси тўғрисидаги ахборот -
10 жамиятнинг ташкилий тузилмаси, унинг таркибий бўлинмалари, филиаллари, ваколатхоналари, шўъба ва тобе хўжалик жамиятларининг номи, уларнинг телефонлари рақамлари, манзили (почта ва электрон манзиллари), уларнинг иш тартиби тўғрисидаги маълумотлар -
11 жамиятнинг раҳбарлари (директор ва бошқарув раиси) тўғрисидаги маълумотнома ахборот +
12 бўш иш ўринлари, ишга қабул қилиш шартлари ва номзодларга қўйиладиган талаблар тўғрисидаги маълумотлар -
13 жамият ёки унинг бошқарув органлари томонидан тузилган коллегиал ва маслаҳат органлари (комиссиялар, кенгашлар, қўмиталар ва бошқалар) тўғрисидаги маълумотлар -
14 жамиятнинг аффилланган шахслари рўйхати +
15 корпоратив бошқарув масалалари бўйича жамиятнинг ички ҳужжатлари, шу жумладан акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган корпоратив бошқарув кодекси (у мавжуд бўлганда) +
16 «Қимматли қоғозлар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 44-моддасига мувофиқ ошкор қилиниши керак бўлган жамият фаолиятидаги муҳим фактлар +
17 акциядорларнинг умумий йиғилишида қабул қилинган қарорлар бўйича овоз бериш якунлари (ушбу қарорлар қабул қилинган санадан бошлаб ўттиз кун мобайнида эълон қилинади) +
18 акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши, санаси, вақти, ўтказиладиган жойи, кун тартиби тўғрисидаги маълумотлар +
19 қимматли қоғозлар эмиссияси проспектлари, шунингдек қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ошкор қилиниши керак бўлган жамиятнинг чораклик ва йиллик ҳисоботлари -
20 жамият томонидан ўтказиладиган оммавий тадбирлар -
21 жамият томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар (бажариладиган ишлар ва кўрсатиладиган хизматлар) рўйхати ҳамда улар тўғрисидаги маълумотлар +
22 товарларни етказиб бериш (ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш) бўйича жамият ва унинг ташкилотлари томонидан ўтказиладиган очиқ танловлар (тендерлар) ва кимошди савдолари тўғрисидаги маълумотлар -
23 жамиятнинг молия-хўжалик ҳолатини ва уни ривожлантириш динамикасини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар тўғрисидаги муҳим маълумотлар, жамият фаолияти тўғрисидаги ахборот тусидаги таҳлилий шарҳлар +
24 охирги уч йилда ҳисобланган ва тўланган дивидендлар, шу жумладан қарздорлик миқдори тўғрисидаги маълумотлар, акциядорлар томонидан дивидендларни олиш учун боғланиш маълумотлари ва бошқа маълумотлар -
25 йиллик молия-хўжалик фаолиятни текшириш натижалари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосаси -
26 жамият томонидан акциялар сотиб олиниши тўғрисидаги маълумотлар -
27 корпоратив веб-сайтдаги ахборот материалларидан бошқа шахслар фойдаланганда жамиятнинг корпоратив веб-сайтига мажбурий ҳаволалар кўрсатилиши тўғрисидаги талаб -
28 жамиятнинг корпоратив веб-сайтида жойлаштиришни жамият зарур деб ҳисоблайдиган бошқа маълумотлар +
29 гуруҳлар бўйича жойлаштирилган ахборот таснифланган ҳолда қулай ва оддий интерфейс; +
30 жамият веб-сайтининг фойдаланиладиган интерфейси унда жойлаштирилган ахборотнинг тузилиши тўғрисидаги кўргазмали тасаввурни, бўлимлар ва саҳифаларга дарҳол ва мантиқли ўтишни таъминлаши керак; +
31 жамият билан қайта алоқа боғлаш, юридик ва жисмоний шахслардан мурожаатларни қабул қилиш имконияти; +
32 жойлаштирилган ахборотни архивлаштириш, тиклаш ва такрорлаш имконияти; -
33 электрон почта воситасида ҳамда янгилашлар ва янгиликларни етказиб беришнинг оммабоп автоматлаштирилган форматлари воситасида корпоратив веб-сайтнинг янгиланишларига ёзилиш имконияти.  -
34 жамиятнинг корпоратив веб-сайти бўйича излаш; -
35 мобиль қурилмалар учун соддалаштирилган дизайнли жамият веб-сайти версияси; -
36 имкониятлари чекланган шахслар учун қўшимча қулайликлар яратиш (контрастни қўшимча қилиш, шрифтни катталаштириш, овоз жўрлиги ва бошқа функциялар); -
37 жамиятнинг веб-сайтидан хавфсиз фойдаланиш (махфий ахборотни беришни ёки пулли хизматлар кўрсатишни назарда тутувчи сайтлар учун); -
38 фуқароларнинг мурожаатларини шу жумладан электрон почтага билдиришнома юбориш воситасида кўриб чиқишни ва вақтини кузатиб бориш; -
39 жамоатчилик фикрини ўрганиш ва жамият фаолиятига тегишли масалаларни муҳокама қилиш воситалари (он-лайн-сўровлар, блоглар, форумлар); -
40 ташрифларни ва статистикани назорат қилиш воситалари. -
41 openinfo.uz -
42 fondbozori.uz -
43 176 га мосми мос эмас
44 % да 44,44%
  Листинг категорияси