“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati АКЦИЯДОРЛАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИДАН КУЧИРМА

QUVA DON MAHSULOTLARIaksiyadorlik jamiyati

АКЦИЯДОРЛАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ 

БАЁННОМАСИДАН КУЧИРМА

 

«30» июн 2017 йил                                                                           Қува шаҳри.

 

        Йиғилиш раиси:                               Т.Мамасоатов

 

Иштирок этганлар:                           «QUVA DON MAHSULOTLARI» aksiyadorlik jamiyati

акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар, жамият     Кузатув Кенгаши ва бошқаруви аъзолари

(рўйхатга олиш қайдномаси)

 

           

Жамият овоз берувчи акциялар 1465149 (бир миллион, тўрт юз олтмиш беш минг, бир юз қирқ тўққиз) дона.

Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 749084 дона.

Йиғилиш кворуми 51,12 фоиз.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 66-моддасига мувофиқ овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши белгиланган.

 

Кун тартиби:  

10.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

            Кузатув кенгаши раиси юқоридаги 2та масала юзасидан яъни, йиғилиш кун тартиби ва йиғилиш регламентига таклифлар ёки эътирозлар бўлмаса очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

 

           Кун тартибидаги ушбу масалалар овозга қўйилди:

           Таклиф бир овоздан маъқулланди:

          Йиғилиш раислигига Кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов, йиғилиш котиблигига жамият қимматли қоғозлар бўийча мутахассис Ў.Бозорбоев номзоди таклиф этилди.

          Акциядорларнинг умумий йиғилиш раёсатига Кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов, аъзолари А.Ахмадалиев, бошқарув раиси А.Эсонбоев номзодаларини таклиф этди.

          Кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибини эълон қилди.

       X.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

       Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларнинг хаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақлилиги белгиланган.

       Лекин Қонунда белгиланган муддатда жамият Кузатув кенгаши аъзолигига таклифлар берилмаганлиги сабабли Кузатув кенгаши аъзоларини қуйидаги тартибда овозга қўйиш таклифини берди:

      “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзолигига номзодлар

 

ФИО

лавозими

ёқлайман

қаршиман

бетарафман

1

Э.Эсанов

 

749084

йўқ

йўқ

2

М.Хошимов

 

749084

йўқ

йўқ

3

А.Эргашев

 

749084

йўқ

йўқ

4

А.Менглиев

 

749084

йўқ

йўқ

5

Р.Абдуллаев

 

749084

йўқ

йўқ

6

А.Исмоилов

 

749084

йўқ

йўқ

7

Ф.Ниязов

 

749084

йўқ

йўқ

 

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                                йўқ                                                  йўқ

                   100%

 

   Юқоридагиларга асосан, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

 

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

    “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзолари қуйидаги миқдор ва таркибда тасдиқлансин (Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунинг 76-моддасига мувофиқ, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади).

 

ФИО

лавозими

ёқлайман

қаршиман

бетарафман

1

Э.Эсанов

 

749084

йўқ

йўқ

2

М.Хошимов

 

749084

йўқ

йўқ

3

А.Эргашев

 

749084

йўқ

йўқ

4

А.Менглиев

 

749084

йўқ

йўқ

5

Р.Абдуллаев

 

749084

йўқ

йўқ

6

А.Исмоилов

 

749084

йўқ

йўқ

7

Ф.Ниязов

 

749084

йўқ

йўқ

Баённома расмийлаштирилди 2017 йил 7 июль.

 

 

 

 

Бошкарув раиси:             ______________       А.Эсонбоев

 

Бош хисобчи:                    ______________       Ф.Ботиралиев