“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati АКЦИЯДОРЛАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ

QUVA DON MAHSULOTLARIaksiyadorlik jamiyati

АКЦИЯДОРЛАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ 

БАЁННОМАСИ

 

«____»___________ 2017 йил                                                                                 Қува шаҳри.

 

        Йиғилиш раиси:                               Т.Мамасоатов

 

Иштирок этганлар:                           «QUVA DON MAHSULOTLARI» aksiyadorlik jamiyati

акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар, жамият     Кузатув Кенгаши ва бошқаруви аъзолари

(рўйхатга олиш қайдномаси)

 

           

Жамият овоз берувчи акциялар 1465149 (бир миллион, тўрт юз олтмиш беш минг, бир юз қирқ тўққиз) дона.

Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 749084 дона.

Йиғилиш кворуми 51,12 фоиз.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 66-моддасига мувофиқ овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши белгиланган.

 

Кун тартиби:  

1.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида;

2.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш;

3.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2017 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида;

4.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;

5.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;

6. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган хақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида;

7. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил якуни бўйича жамиятнинг 41 895 минг сўм фойдасини 5 % (2094.75 минг сўм) резерв фондига, 5 % (2094.75 минг сўм) меҳнат муҳофазаси фондига, 80 % (33516,0 минг сўм) дивидендга, 10 % (4189.5 минг сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида;

8.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида;

9.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг бошқаруви раисини ишга ёллаш шартномасини узайтириш тўғрисида;

10.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

11.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;

12.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Уставига ўзгартириш киритиш.

            Кузатув кенгаши раиси юқоридаги 2та масала юзасидан яъни, йиғилиш кун тартиби ва йиғилиш регламентига таклифлар ёки эътирозлар бўлмаса очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

 

           Кун тартибидаги ушбу масалалар овозга қўйилди:

           Таклиф бир овоздан маъқулланди:

          Йиғилиш раислигига Кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов, йиғилиш котиблигига жамият қимматли қоғозлар бўийча мутахассис Ў.Бозорбоев номзоди таклиф этилди.

          Акциядорларнинг умумий йиғилиш раёсатига Кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов, аъзолари А.Ахмадалиев, бошқарув раиси А.Эсонбоев номзодаларини таклиф этди.

          Кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР:

            1.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида;

2.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш;

3.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2017 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида;

4.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;

5.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;

6. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган хақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида;

7. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил якуни бўйича жамиятнинг 41 895 минг сўм фойдасини 5 % (2094.75 минг сўм) резерв фондига, 5 % (2094.75 минг сўм) меҳнат муҳофазаси фондига, 80 % (33516,0 минг сўм) дивидендга, 10 % (4189.5 минг сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида;

8.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида;

9.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг бошқаруви раисини ишга ёллаш шартномасини узайтириш тўғрисида;

10.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

11.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;

12.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Уставига ўзгартириш киритиш.

 

        I. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида.

 

        Кун тартибидаги биринчи масала “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши раиси Э.Эсанов сўзга чиқиб, жамият фаолияти билан боғлиқ ҳамда жамиятни янада ривожлантириш борасида устувор вазифалар белгилаб олинган.

         Йиғилиш иштирокчилари муҳокамасидан сўнг, кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди:

    1.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида.

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                             йўқ                                                      йўқ

                  100%

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

     “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин.

        Кузатув кенгаши аъзоларига:

        -бизнес-режа кўрсаткичларини якциядорлик жамиятлари тўғрисидаги жамият бошқаруви раисининг ҳар чоракда ҳисоботини эшитишни таъминлаш.

 

        II.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

        Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият раҳбари А.Эсонбоев сўзга чиқиб, “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiда олиб борилган ишлар тўғрисида батафсил маълумот берди бериб ўтди (ҳисобот илова қилинади). Жумладан:

        А.Эсонбоевнинг ҳисоботи йиғилиш иштирокчилари муҳокамасидан сўнг, кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди:

       “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                 749084 та                                     йўқ                                                  йўқ

                   100%

          Акциядорлар муҳокамасидан сўнг, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

 

            ҚАРОР ҚИЛАДИ:

      “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлансин.

         - бошқарув раиси томонидан 2016 йилда олиб борилган ишлар қониқарли деб топилсин.

 

         III.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2017 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида.

        Кун тартибидаги 3 масала юзасидан, Тафтиш комиссияси аъзоси ____________________сўзга чиқиб, 2016 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди. У эришилган ютуқлар билан бирга аниқланган айрим камчиликларга тўхталиб, жорий йилда мазкур ҳатоликларга йўл қўймаслик учун жамият бошқарувидан амалий чоралар кўришни талаб этилади.

        Шунингдек, тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ҳамда унинг 2017 йилга таркиби йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига тақдим этилди.

        Йиғилиш иштиркочилари муҳокамасидан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги учинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

         3.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2017 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида.

             

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                               йўқ                                                    йўқ

                  100%

 

            ҚАРОР ҚИЛАДИ:

          “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин тафтиш комиссиясининг 2016 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва унинг 2017 йил учун таркибини сайлансин.

 

Ф.ИО

лавозими

1.

Ё.Хомидов

 

2.

А.Ибрагимов

 

3.

А.Умрзақов

 

 

      Жамият тафтишчиси Ё.Хомидов, А.Ибрагимов, А.Умрзақовларга:            

   -жамият тафтишчиси ўз фаолиятини ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 107-моддасига ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом талаблари асосида амалга оширсин ҳамда ҳар йили акциядорлар умумий йиғилишида, ҳар чоракда Кузатув Кенгаши йиғилишларида ҳисобот бериб борсин.

      IVва VII. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 41 895 минг сўм фойдасини 5 % (2094.75 минг сўм) резерв фондига, 5 % (2094.75 минг сўм) меҳнат муҳофазаси фондига, 80 % (33516,0 минг сўм) дивидендга, 10 % (4189.5 минг сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида;

       Кун тартибидаги тўртинчи ва еттинчи масала юзасидан, жамият бош ҳисобчиси Ф.Ботиралиев сўзга чиқиб жамият бошқаруви томонидан жамият даромадлилигини ошириш борасида аниқ чора-тадбирларни амалга оширмаганлиги натижасида ўтган 2016 йил фаолияти натижалари қониқарсиз якунланганлиги таъкидланди.

       Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс эттирилиш бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, жамият бухгалтерия балансининг  халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия балансининг ошкоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг 2016 йилги молиявий натижаларини аудит текширувидан ўтказган АТ«АUDIRES» МЧЖ аудит ташкилоти ҳам ўз хулосаларида таъкидланганлиги маълум қилинди.

Шунга мувофиқ, “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2016 йил молиявий хўжалик фаолиятини якунлари бўйича, 2016 йил давомида 27 млрд. 379 минг сўмлик товар маҳсулоти ишлаб чиқарилди. Ўтган 2015 йилга нисбатан солиштирма бахода 105,2% га ўсишга эришилди. Сўм ҳисобида  маҳсулот иишлаб чиқариш режа бўйича = 25 мрд 425 млн. 300 мингсўм бўлиб, хақиқатда  27 мрд. 379 млн. сўм  ёки  93.5 % га бажарилди. Соф фойда режа буйича 25 млн 722 минг сўм хақиқатда эса 19 млн 859 сўм ёки 77% га бажарилди.

         2016 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари ҳисоботи

 

Актив бўйича

Узоқ муддатли активлар 1541437,0 м.сўм

Дебиторлар жами 9505037,0 минг сўм

Пул маблағлари жами 38744,0 минг сўм

Баланс активи бўйича жами 39803965,0 м.с.

Пассив бўйича

Ўз маблағлари манбалари жами 1126115,0 м.с.

Жорий мажбуриятлар 38677850,0 минг сўм

 

 Баланс пассиви бўйича жами 39803965,0 м.с.

 

Молиявий натижалар:                                         Даромадлар                        Ҳаражатлар

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни

сотишдан тушум                                                        32371058 минг сўм

Маҳсулотларни сотишнинг ялпи фойдаси                3410837 минг сўм

Давр ҳаражатлари                                                                                                  3548839,0 минг сўм

Асосий фаолият фойдаси                                           466317,0 минг сўм          

Солиқ тўлангунга қадар фойда                                   18466,3 минг сўм          

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар                      3643,0 минг сўм          

Сой фойда                                                                      41895,0 минг сўм          

 

         “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 41 895 минг сўм фойдасини :

 

- 5 фоизини резерв фондига йўналтириш;

- 5 фоизини меҳнат муҳофазаси фондига йўналтириш;

- 10 фоизини ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтириш;

- 80 фоизини дивиденд тўловларига;

- имтиёзли акцияларнинг бир донаси учун 22,87 сўмдан жами 115470 сўм; 

- ҳар бир оддий акция учун 22,87 сўмдан жами 33507957,63 минг сўм тўловлар қонунда белгиланган муддатларда амалга ошириш.

      Дивидент тўлаш муддати 01.07.2017 йилдан 01.09.2017 йилгача белгилашни таклиф этди.

      Йиғилиш иштирокчилари муҳокамасидан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги тўртинчи ва еттинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

        “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 41 895 минг сўм фойдасини 5 % (2094.75 минг сўм) резерв фондига, 5 % (2094.75 минг сўм) меҳнат муҳофазаси фондига, 80 % (33516,0 минг сўм) дивидендга, 10 % (4189.5 минг сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида

 

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                             йўқ                                                      йўқ

                  100%

      Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, муҳокама қилиниб, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 

          “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 41 895 минг сўм фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

 

- 5 фоизини резерв фондига  2094.75 минг сўм

- 5 фоизини меҳнат муҳофазаси фондига 2094.75 минг сўм

- 80 фоизини дивиденд тўловларига 33516,0 минг сўм

 - имтиёзли акцияларнинг бир донаси учун 22,87 сўмдан дивидент жами 115470,0 минг сўм

- ҳар бир оддий акция учун 22,87 сўмдан жами 33507957,63 минг сўм тўловлар қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилсин.

      Дивидентлар тўлаш муддати 01.07.2017 йилдан 01.09.2017 йилгача белгилансин.

 Жамият бош ҳисобчиси Ф.Ботиралиевга:

     - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелидаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармонига асосан, 2016 йилда йиллик молиявий ҳисоботни нашр этишни ва Ҳалқаро аудит стандартлари ҳамда Ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташкил этишни таъминлаш;

    -жамият бухгалтерия балансларини “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонун талабалари асосида юритилишини таъминлаш;   

      V ва VI. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, 2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган хақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида.

      Кун тартибидаги бешинчи ва олтинчи масала юзасидан, 2016 йил учун “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiни текширишдан ўтказган АТ«АUDIRES” МЧЖ ташқи аудиторнинг хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништириб ўтди.

     “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича АТ«АUDIRES” МЧЖ ва ТТТ«АUDIТ” МЧЖдан таклиф тушганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

АТ«АUDIRES” МЧЖ жамиятни текширишдан ўтказиш учун 15 000,0 минг сўм, ТТТ«АUDIТ” МЧЖ эса 17 000,0 минг сўм таклиф этган.

      Жамият Кузатув Кенгашининг йиғилишида ташқи аудиторни ва унга тўланадиган хақ миқдорининг энг юқори чегараси миқдори белгиланган. Унга кўра аудиторга белгиланадиган хақ миқдори 10 000,0 минг сўм қилиб белгиланган.

      Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелидаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармонига асосан, 2016 йилда йиллик молиявий ҳисоботни нашр этишни ва Ҳалқаро аудит стандартлари ҳамда Ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудитни ўтказиши белгиланган.

       Шунга мувофиқ, юқоридаги аудиторлик ташкилотларидан АТ«АUDIRES” МЧЖ текширишни ҳалқаро аудит стандартлари асосида ўтказиш бўйича 2007 йил 26 декабрда берилган №965 сонли реестрга асосан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан рўйхатдан ўтказилганлиги сабабли таклифига розилик бериш ва унинг хизмати учун тўланадиган хақнинг энг кўп миқдорини 15 000,0 минг сўмда тўлашга розилик бериш ва тасдиқлаш таклифини киритди.

        Муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги бешинчи ва олтинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

       “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, 2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган хақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида

           

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                 749084 та                                    йўқ                                                    йўқ

          Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, муҳокама қилиниб, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

 

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

     “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин.

    “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2017 йил иш фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун жамият акциядорлари томонидан олиб борилган музокаралар асосида танлаб, таклиф этилган АТ«АUDIRES” МЧЖ аудит ташкилоти ташқи аудитор этиб тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат хақи миқдори чегараси 15 000,0 минг сўм этиб белгилансин.

 

       VIII ва IX. “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида ҳамда “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг бошқаруви раисини ишга ёллаш шартномасини узайтириш тўғрисида.

       Кун тартибидаги саккизинчи ва тўққизинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси Э.Эсанов сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ, акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилиниши белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорлик жамиятларининг Бошқарув раиси ўз лавозимига бир йил муддатга ёллаш ва у билан шу муддатга меҳнат шартномаси имзоланиши тўғрисида тўхталиб, Эсонбоев Алихон Мухаммедовични “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiга раҳбарлик қилиш юзасидан номзодини таклиф этиб, акциядорлар муҳокамасига Бошқаруви раиси билан меҳнат шартномасини бир йилга яъни, акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишига қадар тузиш таклифини берди.

      Кун тартибидаги масалани йиғилиш иштирокчилари муҳокамасидан овозга қўйиш таклифини берди:

      “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида ҳамда “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг бошқаруви раисини ишга ёллаш шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида.

 

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                               йўқ                                                    йўқ

                   100%

 

      Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, муҳокама қилиниб, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

 

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

    Эсонбоев Алихон Мухаммедович бир йил муддатга “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatiнинг Бошқаруви раиси этиб тайинлансин ҳамда Кузатув Кенгаши билан меҳнат шартномаси тузилсин.      

       X.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

       Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларнинг хаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақлилиги белгиланган.

       Лекин Қонунда белгиланган муддатда жамият Кузатув кенгаши аъзолигига таклифлар берилмаганлиги сабабли Кузатув кенгаши аъзоларини қуйидаги тартибда овозга қўйиш таклифини берди:

      “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзолигига номзодлар

 

ФИО

лавозими

ёқлайман

қаршиман

бетарафман

1

Э.Эсанов

 

 

 

 

2

М.Хошимов

 

 

 

 

3

А.Эргашев

 

 

 

 

4

А.Менглиев

 

 

 

 

5

Р.Абдуллаев

 

 

 

 

6

А.Исмоилов

 

 

 

 

7

Ф.Ниязов

 

 

 

 

8

О.Қорабоев

 

 

 

 

9

В.Ашурова

 

 

 

 

10

Ш.Тошматов

 

 

 

 

11

Д.Фозилов

 

 

 

 

 

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                                йўқ                                                  йўқ

                   100%

 

   Юқоридагиларга асосан, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

 

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

    “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзолари қуйидаги миқдор ва таркибда тасдиқлансин (Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунинг 76-моддасига мувофиқ, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади).

 

ФИО

лавозими

ёқлайман

қаршиман

бетарафман

1

Э.Эсанов

 

749084

йўқ

йўқ

2

М.Хошимов

 

749084

йўқ

йўқ

3

А.Эргашев

 

749084

йўқ

йўқ

4

А.Менглиев

 

749084

йўқ

йўқ

5

Р.Абдуллаев

 

749084

йўқ

йўқ

6

А.Исмоилов

 

749084

йўқ

йўқ

7

Ф.Ниязов

 

749084

йўқ

йўқ

   XI.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;

          Саноқ комиссияси таркибига жамият кузатув кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), жамият бошқарув раиси, жамият бошқаруви аъзолари, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмас.

            Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси аъзоларини таклиф қилди.

 

 

ФИО

лавозими

1.

М.Таджибаева

Корхона Ходимлар бўлими инспектори

2.

К.Оббосов

“Қува дон маҳсулотлари” АЖ раис ёрдамчиси

3.

Ф.Эргашева

Корхона Касаба уюшма қўмитаси ходими

 

Кун тартибидаги ушбу масалалар овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                               йўқ                                                    йўқ

                    100%

 

  Юқоридагиларга асосан, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 

          “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati саноқ комиссияси аъзолари қуйидаги миқдор ва таркибда тасдиқлансин.

ФИО

лавозими

1.

М.Таджибаева

Корхона Ходимлар бўлими инспектори

2.

К.Оббосов

“Қува дон маҳсулотлари” АЖ раис ёрдамчиси

3.

Ф.Эргашева

Корхона Касаба уюшма қўмитаси ходими

      XII.“QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Уставига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.

      Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан Кузатув Кенгаши раиси Э.Эсанов сўзга чиқиб, 2016 2016 йил 25 апрелда “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун хужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-4054-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни билан “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги сабабли жамиятнинг уставига ўзгартириш киритиш таклифини киритди.

       Муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўнинчи иккинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

       “QUVA DON MAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Уставига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш тўғрисида.

 

Кун тартибидаги ушбу масалалар овозга қўйилди:

            Овоз берилди:

                Ёқлайман                                                  Қаршиман                                     Бетарафман

                749084 та                                              йўқ                                                     йўқ

                  100%

 

Юқоридагиларга асосан, жамият акциядорлари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

     Жамиятнинг уставига ўзгартириш киритилсин.

Баённома расмийлаштирилди 2017 йил 7 июль.

 

 

 

Йиғилиш раиси:               ______________       Э.Эсанов

 

Йиғилиш котиби:            ______________       Ў.Бозорбоев