Йиллик хисобот

ЭМИТЕНТНИНГ 2015 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БУЙИЧА ЙИЛЛИК ХИСОБОТИ.

 

Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи  умумий йигилиш________________________________________________________________________‎

 

Ҳисоботни тасдиқлаш санаси _______12-05-2016 -йил_______________________________________________________________________________‎

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

 

Тўлиқ:

 Кува дон махсулотлари акциядорлик жамияти.

 

Қисқартирилган:

 Кува  дон махсулотлари аж

 

Биржа тикерининг номи:

 

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

 

Жойлашган ери:

Фаргона вилоят Кува туман

 

Почта манзили:

 Фаргона вилоят Кува туман С Корабоев 27

 

Электрон почта манзили:

 

 

Расмий веб-сайти:

 

 

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

 

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Агро банк Кува

 

Ҳисоб рақами:

23106000800209945001

 

МФО:

00529

 

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

 

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

 № 1775  22-01-2015-йил

 

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

 2001125756

 

давлат статистика органи томонидан берилган рақа�лар:                                                                     

 

МШТ:

 144

 

КТУТ:

 00959760

 

ХХТУТ:

 19211

 

МҲОБТ:

 1730218501

 

5.

ЭМИ�ЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

 

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

0,1

 

 

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:

 1,1

 

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:

1,0

 

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

 1,0

 

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:

1-1

 

6.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

 

Оддий акциялар бўйича

 

бир дона акцияга сўмда:

 8,22

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

 390

 

Имтиёзли акциялар бўйича                                                                                                                     

 

бир дона акцияга сўмда:

8,22

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

2,10%

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича

 

бир дона қимматли қоғозга сумда:

 0

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

 0

 

7.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

 

Оддий акциялар бўйича

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 7613495

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

13104695

 

Имтиёзли акциялар бўйича                                                                                                              53923

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 41502

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

2075139

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 0

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 0

 

8.

КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ   ИРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

 

Ўзгариш санаси

Ф.И.Ш.

Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)

 

қарор қабул қилинган сана

вазифага киришиш санаси

 

 №1

  26-апоел  2016-йил                                             26-04

Мамасоатов Тулкин

Булим бошлги

 Умумий йигилиш

26-апрел 2017йил

 

 

   26-апрел   2016-йил                                            26-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдуллаев Расулжон

Булим бошлиги

  12-05-2016-йил

26-апрел 2017 йил

 

9.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР

 

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

0

 

Қимматли қоғознинг тури:

0

 

Қимматли қоғозларнинг сони:

0

 

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

0

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

0

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

0

 

Жойлаштириш шакли:

0

 

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

0

 

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

0

 

10.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

 

Муҳим факт номи

Муҳим факт рақами

Муҳим факт юз берган сана

Муҳим факт эълон қилинган сана

 

1

Кузатув кенгаши. тафтиш комиссияси. Ижро органи 

08

26-04-2016йил

12-05-2016йил

 

2

Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган карорлар

06

26-04-2016йил

12-05-2016-йил

 

 

 

3

Кимматли когозлар буйича даромадларни хисоблаш

32

26-04-2016 йил

12-05-2016 йил

 

 

4

Аффилланган шахснинг 

36

26-04-2016 йил

 

 

11.

 

 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

 

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)

 

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

 

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.


АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

 

Аудиторлик ташкилотининг номи:

ТТТ Аудит

 

Лицензия берилган сана:

25.02.2008 йил.

 

Лицензия рақами:

00327

 

Хулоса тури:

 

 

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

Барча хужалик суб-да аудит текширув

 

Аудиторлик хулосасининг рақами:

 

 

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

 

 

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:

1

 

14.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ              Йук

 

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

15.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

 

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитентнинг битимлар бйича қарор қабул қилган органи

Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи

 

 

0

0

0

0

0

Йук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР Р
УЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

 

Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос (лар) содир этилган сана

 

1

Искандаров Рустам

Тошкент

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

2

Менглиев Абдусамат

Тошкент

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

3

Хошимов Машрабек

Тошкент

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

4

Абдуллаев Расул

Тошкент

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

5

Мамасоатов Тулкин

Тошкент

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

6

Корабоев Одил

Маргилон

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

7

Тошматов Шомансур

Маргилон

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

8

Фозилов Дилмурод

Маргилон

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

9

Ашурова Вазира

Маргилон

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

10

Салимов Рустам

Кува шахар

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

11

Набиев Халим

Кува шахар

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

12

Хакимов Махситиллохон

Кква шахар

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

13

Саримсаков Ойбек

Кува шахар

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

14

Яхияева Дилором

Кува шахар

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

15

Ашуров Алишер

Кува шахар

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

16

Абдурахмонова Махфират

Кува шахар

Умумий йигилиш

26.04.2016 й

 

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎

 Рустам Салимов


‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎


‎Ойбек Саримсаков‎‎‎


‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

Абдурашид Усмонов