Мухим фактлар

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Кува дон махсулотлари акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

 Кува дон махсулотлари аж

Биржа тикерининг номи:

 Йук

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

 Фаргона вилоят кува туман

Почта манзили:

 С. Корабев -27

Электрон почта манзили:

 

Расмий веб-сайти:

 

 

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

 

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

26-04-2016 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

26-04-2016йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Кува дон махсулотлари активлар зали

Умумий йиғилиш кворуми:

89,3%

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

Қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

1.Масала; Жамият кузатув кенгашининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тасдиклаш.

 

100

1304078

0

0

0

0

2

2.Масала; “Кува дон махсулотлари” АЖ 2015 йил молиявий хужалик якунлари тугрисида бошкарув раиси хисоботи.

 

100

1304078

0

0

0

0

 

3.Масала;  жамоа  шартномасини тасдиклаш.

 

100

1304078

0

0

0

0

 

4.Масала; жамият фаолиятини асосий йуналишлари ва максадидан келиб чиккан холда жамиятни урта ва узок муддатга ривожлантириш.

 

100

1304078

0

0

0

0

 

5.Масала; Акциядорлик жамиятининг 2015 йил якуни буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари хамда соф фойда тугрисида.

 

100

1304078

0

0

0

0

 

6.Масала; Тафтиш комиссиясининг хисоботини тасдиклаш

 

100

1304078

0

0

0

0

 

7.Масала жамият кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш.

1. Узоков Шухратжон-       

 

2. Минглиев Абдусамат -  

 

3. Хошимов Машрабек   - 

 

4. Абдуллаев Расулжон - 

 

5.  Мамасоатов  Тулкин-   

 

6. Корабоев Одилжон -     

 

7. Тошматов Шомансур -  

 

8. Фозилов Дилмурод - 

   

9. Ашурова Вазира -          

 

10.Акилханов Олимджон           

 

11.Носиров Ибрахим  

               

12.Астанакулов Собиржон.       

 

 

 

100

 

100

100

 

100

 

100

100

 

100

 

100

100

 

0

 

0

0

 

 

1346807

 

1346807

1346807

 

1346807

 

1346807

1252169

 

1252169

 

1252169

1252193

 

0

 

0

0

 

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

8. Масала; тафтиш комиссиясини кайта сайлаш .

1. Джураев

 

2..Рахмоналиев Шохрух 

 

3. Искандарова Гулчехра

 

 

 

100

100

 

100

 

 

1304078

1304078

 

1304078

 

 

0

0

 

0

 

 

0

0

 

0

 

 

0

0

 

0

 

 

0

0

 

0

 

 

 

9 масала; Жамият бошкарув раисини ишга ёллаш тугрисидаги мехнат шартномасини муддатини узайтириш.Кун тартибида очик колдирилди.

 

0

0

0

0

0

0

 

10.масала; Жамият ижро органи аъзоларини кайта сайлаш.

1. Салимов Рустамжон   корхона в/в бошкарув раиси

 

2. Набиев Халимжон   корхона ишлаб чикариш директори.

 

3. Хакимов Махситиллохон корхона молия ва иктисод  буйича директори

 

4. Саримсоков Ойбек корхона бош хисобчи

 

5. Яхияева Дилором корхона бош иктисодчи

6. Ашуров Алишер корхона хукукшунос маслахатчиси

7. Абдурахмонова Махпират корхона ходимлар булими бошлиги

 

 

 

 

100

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

 

1304078

1304078

 

 

1304078

 

 

1304078

 

 

1304078

 

1304078

 

1304078

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

11. масала; 2016 йил иктисодий-хужалик якунлари буйича жамиятнинг ташки аудитори ва унга туланадиган хизмат хаккини белгилаш.

 

100

1304078

0

0

0

0

 

12 масала; Жамиятда коорпоратив бошкарув кодексини тадбик этиш.

 

100

1304078

0

0

0

0

 

13.Жамиятнинг ички низомлари-га узгартириш ва кушимчалар киритиш.

 

100

1304078

0

0

0

0

 

 

 

14.Корхонага карашли омихта-ем ишлаб-чикариш цехини «Шуъба» корхонасига айлантириш  масала-си кун тартибида очик колдирил-ди.

0

0

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

1.Масала; Жамият кузатув кенгашининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тасдикланди.

2

2.Масала; “Кува дон махсулотлари” АЖ 2015 йил молиявий хужалик якунлари тугрисида бошкарув раиси хисоботи.

3

3.Масала;  жамоа  шартномаси тасдикланди.

4

4.Масала; жамият фаолиятини асосий йуналишлари ва максадидан келиб чиккан холда жамиятни урта ва узок муддатга ривожлантирилди.

5

5.Масала; Акциядорлик жамиятининг 2015 йил якуни буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари хамда соф фойда тугрисида.

6

6.Масала; Тафтиш комиссиясининг хисоботи тасдикланди.

7

7.Масала жамият кузатув кенгаши таркибини кайта сайланди.       

8

8.Масала; тафтиш комиссиясини кайта сайланди.

9

9 масала; Жамият бошкарув раисини ишга ёллаш тугрисидаги мехнат шартномасини муддатини узайтириш.Кун тартибида очик колдирилди.

10

10.масала; Жамият ижро органи аъзолари кайта сайланди.

11

11.масала; 2016 йил иктисодий-хужалик якунлари буйича жамиятнинг ташки аудитори ва унга туланадиган хизмат хаккини белгилаш.

12

12 масала; Жамиятда коорпоратив бошкарув кодексини тадбик этиш

13

13.Жамиятнинг ички низомларига узгартириш ва кушимчалар киритилди.

14

14.Корхонага карашли омихта-ем ишлаб-чикариш цехини «Шуъба» корхонасига айлантириш масаласи кун тартибида очик колдирилди.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.

Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

1.

Узаков Ш

Уздон махсул

747226

Оддий

1346807

2.

Минглиев А

Уздон махсул

747226

Оддий

1346807

3

Хошимов М

Уздон махсул

747226

Оддий

1346807

4

Абдуллаев Р 

Уздон махсул

747226

Оддий

1346807

5

Мамасоатов Т  

Уздон махсул

747226

Оддий

1346807

6

 Корабоев О     

Барака МЧЖ

697

Оддий

1252169

7

Тошматов Ш

Бешарик Б

137969

Оддий

1252169

8

Фозилов Д

Бахолаш

344954

Оддий

1252169

 

9

Ашурова В

    

 

 

Фукаро

344954

Оддий

1252169

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни

 Уставга узгартириш киритилмади.

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎

Рустам Салимов __________________________‎‎‎


‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎

Ойбек Саримсаков
‎____________________________‎‎‎


‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

 Абдурашид Усмонов ____________________________‎‎

 

 

 

 

 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Кува дон махсулотлари акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

Кува дон махсулотлари АЖ

Биржа тикерининг номи:

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Фаргона вилоят Кува тумани

Почта манзили:

Фаргона вилоят Кува туман С.Корабоев 27

Электрон почта манзили:

 

Расмий веб-сайти:

 

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

08

Муҳим фактнинг номи:

Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар

шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Эрматов Муфтохидил

Бошкарув раиси в\в

80

0

2.

Хакимов Содик

Бош хисобчи

0

0

Шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Салимов Рустамжон

Бошкарув раиси в/в

0

0

2.

Саримсаков Ойбек

Бош хисобчи

0

0

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Акциядорлар умумий йигилиши.

Қарор қабул қилинган сана:

26.04.2016 йил

Баённома тузилган сана:

4.05.2016 йил

Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари

 

Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши (тафтиш комиссияси / ижроия органи)нинг таркиби

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

 Искандаров Рустам

 Корпор б-рахбари

747226

оддий

 

2.

 Менглиев  Абдусамат

Булимбош

747226

oддий

 

3

Хошимов Машрабек

Булим бош

747226

oддий

 

4

Абдуллаев Расулжон

Булим бош

747226

oддий

 

5

Мамасоатов Тулкин

Булим бошлиги

747226

оддий

 

6

Корабоев Одилжон

Рахбар

697

oддий

 

7

Тошматов Шомансур

Рахбар

137969

oддий

 

8

Фозилов Дилмурод

Брокер

344954

oддий

 

9

Ашорова Вазира

Уй бекаси

344954

oддий

 

 

      Тафтиш комисияси

 

 

 

 

1

Журабоев Муродил

Назоратчи

344954

oддий

 

2

Искандарова Гулчехра

Хисобчи

137969

oддий

 

3

Рахмоналиев Шохрух

Булим бошлиги

344954

oддий

 

 

        Ижро органи.

 

 

 

 

1

Салимов Рустамжон

 Бошкарув раиси вб

0

0

 

2

Набиев Халимжон

 и\ч директори

199

оддий

 

3

Хакимов Махситиллохон

Молия ва иктисод директори

0

0

 

4

Саримсаков Ойбек 

 Бош хисобчи 

0

0

 

5

Яхияева Дилором

 Бош Иктисодчи                                                                                      

0

0

 

6

Ашуров Алишер

 Хукукшунос маслахатчи

0

0

 

7

Абдурахмонова Махфират

Ходимлар булими бошлиги

100

Оддий

 

 

 

 

 

 

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

  Рустам  Салимов  ____________________________‎‎‎


Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

 Ойбек Саримсаков
‎____________________________‎‎‎

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Абдурашид  Усмонов ___________________________‎‎

 

 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Кува дон махсулотлари акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

Кува дон махсулотлари АЖ

Биржа тикерининг номи:

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Фаргона вилоят Кува тумани

Почта манзили:

Фаргона вилоят Кува туман С.Корабоев 27

Электрон почта манзили:

 

Расмий веб-сайти:

 

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

32

Муҳим фактнинг номи:

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Умумий йигилиш

Қарор қабул қилинган сана:

26-04-2016 йил

Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана:

12-05-2016 йил

Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш

бир дона акцияга сўмда:

8-сум 22 тийин

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

2,10%

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш

бир дона акцияга сўмда:

8-сум 22 тийин

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

 2,10 %

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

бир дона қимматли қоғозга (сўмда):

0

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да):

0

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси

Бошлаш санаси

Тугаш санаси

оддий акциялар бўйича:

12 май

12 июл

имтиёзли акциялар бўйича:

12 май

12 июл

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича:

0

0

Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк):

0

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎

  Рустам  Салимов  ____________________________‎‎‎


‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎

 Ойбек Саримсаков
‎____________________________‎‎‎


‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

Абдурашид  Усмонов ___________________________‎‎

 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

 

 

Тўлиқ:

Кува дон махсулотлари акциядорлик жамияти

 

Қисқартирилган:

Кува дон махсулотлари АЖ

 

Биржа тикерининг номи:

 

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

 

 

Жойлашган ери:

Фаргона вилоят Кува тумани

 

Почта манзили:

Фаргона вилоят Кува туман С.Корабоев 27

 

Электрон почта манзили:

 

 

Расмий веб-сайти:

 

 

3.

 

 

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

 

 

Муҳим фактнинг рақами:

36

 

Муҳим фактнинг номи:

Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

 

Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи

Аффилланган шахснинг жойлашган ери (почта манзили), яшаш жойи

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори)

Қимматли қоғозларнинг тури

Ҳолат тури

 

Мамасоатов Тулкин

 Тошкент

 

 

 

 

Хошимов Машрабек

 Тошкент

 

 

 

 

Салимов Рустам

 Кува шахар

 

 

 

 

Саримсаков Ойбек

 Кува шахар

 

 

 

 

Яхияева Дилором

 Кува шахар

 

 

 

 

 

 

Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгариш киритилган сана:

26-04-2016-йил

 

Аффилланган шахслар рўйхати:

 

Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи)

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос(лар) содир этилган сана

 

1.

«Уздон махсулот» АК

Тошкент шахрисабз 36

747226

Оддий

Оддий

2.

Тошматов Шомансур

Маргилон шахар

137969

Оддий

Оддий

 

3

Менглиев Абдусамат

Тошкент

747226

Оддий

Оддий

 

4

Искандаров Рустам

Тошкент

747226

Оддий

Оддий

 

5

Абдуллаев Расул

Тошкент

747226

Оддий

Оддий

 

6

Мамасоатов Тулкин

Тошкент

747226

Оддий

Оддий

 

7

Корабоев Одилжон

Маргилон

697

Оддий

Оддий

 

8

Фозилов Дилмурод

Маргилон

344954

Оддий

Оддий

 

9

Ашурова Вазира

Маргилон

344954

Оддий

Оддий

 

10

Хошимов Машрабек

Тошкент

747226

Оддий

Оддий

 

11

Салимов Рустам

Кува шахар

0

0

0

 

12

Набиев Халим

Кува шахар

199

Оддий

Оддий

 

13

Хакимов Махситилло

Кува шахар

0

0

0

 

14

Саримсаков Ойбек

Кува шахар

0

0

0

 

15

Яхияева Дилором

Кува шахар

0

0

0

 

16

Ашуров Алишер

Кува шахар

0

0

0

 

17

Абдурахмонова Махпират

Кува шахар

100

Оддий

Оддий

 

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎

  Рустам  Салимов  ____________________________‎‎‎


‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎

 Ойбек Саримсаков
‎____________________________‎‎‎


‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

 Абдурашид  Усмонов ___________________________‎‎